Strony buddyjskie w Polsce

Strony buddyjskie w Polsce

 

Oficjalne strony organizacji buddyjskich

     
u


Polska Unia Buddyjska

http://www.buddyzm.eu.org/

 

Podstawowym celem działalności Unii jest wspólna reprezentacja zrzeszonych w niej buddyjskich związków wyznaniowych wobec Państwa oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, a także na forum międzynarodowych organizacji buddyjskich. Ponadto do zadań Unii należy koordynacja współpracy pomiędzy związkami buddyjskimi.

garuda


Ligmincha Polska

[dawniej Związek Garuda]

http://a.bongaruda.pl/

 

Związek Ligmincha Polska zrzesza osoby praktykujące nauki tradycji Jungdrung Bon pod duchowym przewodnictwem Tenzina Wangyala Rinpocze.

 

 

dzogczen


Wspólnota Dzogczen w Polsce

http://www.dzogczen.pl/

 

Wspólnota Dzogczen jest społecznością osób praktykujących nauki Dzogczen w linii przekazu Chögjala Namkhai Norbu Rinpocze.

 

 

 

szambala


Szambala Polska

http://www.szambala.pl/

Linia Szambali łączy w sobie nauki buddyjskie tradycji Nyingma, Kagyu oraz nauki Szambali przekazane przez tybetańskiego mistrza, założyciela linii - Czogiama Trungpę Rinpocze.

Kamtzang

Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtsang

http://buddyzm.eu/

Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtsang gromadzi wokół siebie ludzi praktykujących buddyzm tybetański według tradycji szkoły Karma Kamtsang, znanej też pod równorzędną nazwą Karma Kagju. Najwyższym autorytetem duchowym tej szkoły jest Jego Świątobliwość Gjalłang Karmapa.

 

kagyu


Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu

http://buddyzm.pl/

 

 

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu działa pod duchowym przewodnictwem Lamy Ole Nydahla i XVII Karmapy Taje Dordże. Zrzesza świeckie ośrodki należące do linii Karma Kagyu - jednej z czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego.

 


Szkoła Zen Kwan Um


http://www.zen.pl/

 

Szkoła Zen Kwan Um jest międzynarodową organizacją skupiającą ponad sto ośrodków i grup założonych przez Mistrza Zen Seung Sahna, pierwszego koreańskiego Mistrza Zen mieszkającego i nauczającego na Zachodzie. Celem szkoły jest uczynić praktykę Buddyzmu Zen dostępną dla coraz większej liczby uczniów na całym świecie.

zen

Związek Buddystów Zen Bodhidharma


http://www.buddyzmzen.pl/

Wspólnota ludzi praktykujących Zen w stylu łączącym aspekty tradycyjnych buddyjskich szkół Soto i Rinzai pod kierunkiem Sensei Sunyi Kjolhede. Kontynuacja tradycji Buddyzmu Zen w linii nauczania Rossiego Kapleau. Związek Buddystów Zen Bodhidharma od roku 1980 jest związkiem wyznaniowym; należy do Polskiej Unii Buddyjskiej.

 

nigma

Związek Buddyjski Khordong


http://www.khordong.pl/

 

Związek Buddyjski Khordong w Polsce został zarejestrowany 15 listopada 1994 roku pod nr 91 w rejestrze A Departamentu Wyznań przy Urzędzie Rady Ministrów. Reprezentuje jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego – Ningmapę.


Instytut Śardza Ling

http://instytut.sardza.pl/

 

 

 

Instytut Śardza Ling został założony na życzenie uczniów przez Njimę Dakpę Rinpocze

Buddyjskie Stowarzyszenie Sfery Dharmy


http://sferadharmy.pl/

 

Buddyjskie Stowarzyszenie Sfery Dharmy powstało z inspiracji polskich uczniów Czcigodnego Mistrza Hsuan Hua. Stowarzyszenie znajduje się pod patronatem Dharma Realm Buddhist Association z Miasta Dziesięciu Tysięcy Buddów w Kalifornii


Jodo Shinshu

http://www.jodoshinshu.pl/

 

 

 

Jodo Shinshu jest szkołą buddyzmu Mahajany, jedną z tradycji Czystej Krainy. Założycielem jej jest Shinran Shonin, żyjący w Japonii na przełomie XII i XIII w. Podstawową praktyką Szkół Czystej Krainy jest praktyka Imienia Buddy (Amitabhy) -Nembutsu

Misja Buddyjska Trzy Schronienia

http://misja.mahajana.net/

Misja Buddyjska powstała w sierpniu 1992 roku staraniem osób, które od lat siedemdziesiątych prowadziły religijną działalność buddyjską w Polsce i mających doświadczenie praktykowania Dharmy w buddyjskich klasztorach w Azji.

 

 

Związek Buddystów Czan

http://www.czan.org.pl/

Grupa buddystów praktykująca czan (jap. zen) według nauk Mistrza Szeng-jena (Sheng-yen) oraz jego ucznia Johna Crooka. Związek powstał w roku 1997 po odosobnieniu jakie poprowadził w Polsce Mistrz Szeng-jen.


Wspólnota Buddyjska Triratna

http://www.buddyzm.info.pl/

Triratna to międzynarodowy ruch starający się przekazywać żywe nauki buddyjskie w sposób odpowiadający naszym czasom. Triratnę założył w 1967 roku w Londynie Sangharakszita - Anglik, który studiował buddyzm u nauczycieli wywodzących się z trzech głównych tradycji buddyjskich.
 

 

Drikung Samten Choling

http://www.garchen.pl

 

 

Strona ośrodka Drikung Samten Choling, polskiej sanghi Garchena Rinpocze. Linia Drikung Kagju Drikung (pisane również „Drigung” i rzadziej „Drikhung”) Kagju jest linią przekazu buddyzmu tybetańskiego, która podkreśla prymat praktyki zmierzającej do bezpośredniej realizacji natury rzeczywistości.

Vipassana Polska

http://www.pl.dhamma.org/

Medytacja Vipassana nauczana przez S. N. Goenkę w tradycji Sayagyi U Ba Khina.

Stowarzyszenie "Przebudzeni"

http://przebudzeni.org/

Buddyjskiego wolontariat wspierający osoby osadzone w zakładach karnych. Projekt Przebudzeni.org jest kontynuacją programu "Zen-in-Prison" i działu "Buddyzm w więzieniu" z serwisu Metta.pl

 

 

Portale, serwisy informacyjne

SASANA.PL

http://sasana.wikidot.com/

Ten portal ma za zadanie służyć innym w zaznajamianiu się z nauczaniem Buddhy. Słowo sāsana znaczy właśnie tyle; zbiór nauk, wiedzę, którą przekazał nam Błogosławiony. Zdecydowaliśmy się przedstawiać tu nauki i artykuły z tradycji Theravāda.

e-budda

e-budda.pl

www.e-budda.pl

Projekt OKO jest adresowany głównie do osób poszukujących syntetycznej wiedzy na temat buddyzmu, może być on także ciekawym doświadczeniem poznawczym dla tych którym się wydaje że posiadają kompletną wiedzę na ten temat.
OKO – czyli różne punkty widzenia na ten sam (a może nie ten sam) obiekt poznawczy jakim jest buddyzm.

Cyber Sangha

http://buddyzm.edu.pl/
Cyber Sangha to prywatny, niekomercyjny serwis internetowy poświęcony buddyzmowi, działający od 1998 roku. Nie jest on w żaden formalny sposób powiązany z organizacjami religijnymi czy związkami wyznaniowymi.

mahajana.net

http://mahajana.net/

 

Naszym celem jest wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych Dharmą Buddhy - zarówno dla osób praktykujących, zainteresowanych teorią, jak i sympatyzujących. Więcej informacji na temat celów znajdziesz tutaj.

Buddyzm Ekologiczny

http://ekobuddyzm.pl/

Strona przedstawia buddyjski pogląd na zagadnienia związane z szeroko pojętą ekologią i zagrożenia wynikające z naruszenia przez człowieka równowagi ekologicznej ziemskiego ekosystemu.
     
     
     
     
     

 


 

Wydawnictwa

 

Wydawnictwo ELAY

http://www.elay.media.pl

 

Wydawnictwo A

http://www.awyd.pl/

Wydajemy książki z zakresu religioznawstwa, filozofii i psychologii. Specjalizujemy się zwłaszcza w problematyce religii Dalekiego Wschodu. Jesteśmy najważniejszym, profesjonalnym wydawcą literatury buddyjskiej w Polsce.

Wydawnictwo NORBU

http://norbu.pl/

Misją Wydawnictwa NORBU jest dostarczenie polskiemu czytelnikowi skrawka dziedzictwa kulturowego Tybetu. Kraj ten po aneksji przez Chiny w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku utracił niepodległość, zaś podczas rewolucji kulturowej w latach sześćdziesiątych zniszczono większość obiektów związanych z tożsamością tybetańską - świątynie, malowidła, książki, posągi i klasztory. Ponieważ na przestrzeni stuleci w Tybecie powstała niezwykle bogata kultura, praktycznie nieznana ludziom Zachodu, postanowiliśmy przybliżyć polskiemu Czytelnikowi jej niewielki fragment.
     
     
     
     
     
     
     


Strony prywatne

w budowie

 

 

 

 

Dyskusja, propozycje, uwagi: FORUM

ahttp://www.pl.dhamma.org


Bottom

..:..